icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Belgian Meat Office to pierwszy kontakt z belgijskimi firmami eksportującymi wieprzowinę i wołowinę. Biuro promocji eksportu mięsa, założone w 2003 r. pod patronatem VLAM, Flamandzkiej Rady ds. Rolnictwa, koordynuje promocję eksportu wieprzowiny i wołowiny poprzez wsparcie eksportu oraz promocję B2B.

Wsparcie eksportu

Belgian Meat Office stara się oferować belgijskim dostawcom wsparcie w zakresie działalności eksportowej, oparte na następujcej działalności:

  • Informacje rynkowe: zbieranie i przekazywanie ich członkom.
  • Back office: funkcjonuje jako platforma do rozwiązywania problemów w sprawach eksportowych.
  • Porady
  • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych: w przypadku kryzysu w sektorze mięsnym Belgian Meat Office będzie informował zarówno branżę, prasę, zagraniczne rządy, jak i firmy flamandzkie.

Promocja business-to-business

Zagraniczna promocja koncentruje się wyłącznie na handlu i prasie branżowej. Promocja typu business-to-business oparta jest na szeregu działań i kampaniach prowadzonych na różnych rynkach docelowych, a mianowicie:

  • Kampanie prasowe dotyczące handlu: kampania reklamowa wspierająca wizerunki w prasie europejskiej i azjatyckiej - zarówno w Internecie, jak i poza nim.
  • Kampanie komunikacyjne: strona internetowa, broszury, biuletyny, media społecznościowe.
  • Działalnośc prospekcyjna: udział w kongresach i targach, organizacja dni kontaktowych itp.
  • Public relations: organizacja i przyjmowanie delegacji dziennikarzy, rządów i firm.

Organizacja

Członkowie różnych organizacji rolników (Abs i Boerenbond - Stowarzyszenie Rolników ), ale także Febev (Belgijska Federacja Rzeźników) oraz prezesi głównych firm produkujących wieprzowinę i wołowinę tworzą komitet sterujący, który decyduje o strategii i działalności Belgian Meat Office. Belgian Meat Office zatrudnia 2 osoby:

VLAM vzw - Belgian Meat Office
Koning Albert II-laan 35 box 50
1030 Brussel
meatinfo@vlam.be
BE 0454 423 323