icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Belgian Meat Office is uw eerste aanspreekpunt om in contact te komen met de Belgische varkensvlees- en rundvleesexporteurs. Het vleesexportbureau werd opgericht in 2003 in de schoot van VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing en coördineert de exportpromotie van varkens- en rundvlees. Dit gebeurt door exportondersteuning enerzijds en B2B-promotie anderzijds.

Exportondersteuning

Belgian Meat Office heeft als doel de Belgische leveranciers te ondersteunen bij hun exportactiviteiten. Dit gebeurt op 4 manieren:

  • Marktinformatie: verzameling ervan en verspreiding aan de achterban
  • Back office: fungeert als platform voor het oplossen van knelpunten inzake exportaangelegenheden
  • Adviezen
  • Crisiscommunicatie: Bij crisis in de vleessector zal Belgian Meat Office zowel de handel, pers, buitenlandse overheden alsook de Vlaamse bedrijven op gestructureerde wijze informeren.

Business-to-businesspromotie

De buitenlandse promotie is enkel gericht op handel en vakpers. Deze business-to-business aanpak resulteert in een waaier van acties en campagnes die in de verschillende doelmarkten worden gevoerd, namelijk:

  • Vakperscampagne: imago-ondersteunende advertentiecampagne in Europese en Aziatische vakpers – zowel on- als offline
  • Communicatiecampagne: website, brochures, nieuwsbrieven, sociale media
  • Prospectie-activiteiten: deelname aan congressen en beurzen, organisatie van contactdagen,…
  • Public relations: organisatie en ontvangst van delegaties van journalisten, overheden en bedrijven

Werking

Leden van verschillende boerenorganisaties (ABS en Boerenbond), maar ook Febev (Federatie van het Belgisch Vlees) en CEO’s van de belangrijkste varkens- en rundvleesbedrijven beslissen in een stuurgroep over de strategie en de activiteiten van Belgian Meat Office. Belgian Meat Office telt volgende medewerkers:

VLAM vzw - Belgian Meat Office
Koning Albert II-laan 35 box 50
1030 Brussel
meatinfo@vlam.be
BE 0454 423 323