icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

De Europese Commissie verklaart België vrij van AVP

Brussel, 20 november 2020

In september 2018 werd de Afrikaanse Varkenspest aangetroffen bij everzwijnen in de meest zuidelijke provincie van België, i.e. Luxemburg. Er werden onmiddellijk een hele reeks maatregelen genomen om te voorkomen dat de ziekte zich zou verspreiden naar andere regio's of naar de grote, gedomesticeerde varkenspopulatie in België. Deze maatregelen en de doortastende acties van de plaatselijke autoriteiten waren doeltreffend. Op 20 november heeft de EC de gereglementeerde AVP-gebieden in België opgeheven, waardoor België vrij van AVP is verklaard. De gedomesticeerde varkens zijn nooit getroffen geweest.

De verwijdering van de zones gebeurt iets meer dan een jaar nadat de laatste sporen van de verspreiding van AVP in de wilde populatie zijn gevonden. Om deze beslissing te kunnen nemen, hield de EC rekening met de doeltreffendheid van de algemene maatregelen die worden toegepast in België. Deze maatregelen zijn conform de Europese wetgeving en in overeenstemming met de risicobeperkende maatregelen inzake AVP die zijn vermeld in de Gezondheidscode voor landdieren van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (de OIE-Codex). Zelfs nu de dierziekte is uitgeroeid, blijven strenge toezichts- en controlemaatregelen van kracht.

Er is ook een dossier ingediend bij de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) om de AVP-vrije status te verklaren. Dit dossier wordt momenteel geëvalueerd, maar gezien de gunstige epidemiologische situatie van de ziekte zou de bevestiging van de AVP-vrije status binnenkort op de website van het OIE moeten worden gepubliceerd.

De vrije status is een belangrijke stap voor importeurs over de hele wereld om varkensvlees uit België in te voeren. De Belgische varkensvleesbedrijven leveren jaarlijks meer dan een miljoen ton, of bijna 5% van de Europese productie. De Belgische varkensvleesleveranciers staan bekend om de kwaliteit van hun varkensvlees en het hoge serviceniveau dat ze bieden.

Het is een opluchting voor de Belgische varkensvleesleveranciers dat de Europese Commissie de vrijheid van AVP bevestigt. De OIE-vrije status, die binnenkort wordt bevestigd, is de volgende en laatste stap in deze kwestie. Wij zullen de importerende landen alle nodige informatie verstrekken zodat zij hun importregelgeving hierop kunnen afstemmen. Zo kunnen mensen uit de hele wereld binnenkort weer genieten van heerlijk Belgisch varkensvlees.

Joris Coenen, Manager Belgian Meat Office