icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Belpork effent het pad voor nieuwe Belgische norm inzake dierenwelzijn

Trapsgewijze niveaus zorgen straks voor transparantie voor de consument

Belpork, de beheerder van de BePork-kwaliteitsstandaard voor varkensvlees in België, heeft een module dierenwelzijn ontwikkeld voor de Belgische varkensvleessector.

BePork staat garant voor kwaliteitsvol Belgisch varkensvlees. De kwaliteitsstandaard omvat een reeks normen die strenger zijn dan de Belgische wetgeving. De norm is gericht op diergezondheid, dierenwelzijn, duurzaamheid, voedselveiligheid en traceerbaarheid en is ontworpen voor de hele productieketen van varkensvlees: van veehouders over transportbedrijven tot slachthuizen en uitsnijderijen.

De nieuwe top-up voor dierenwelzijn bouwt voort op de generieke BePork-norm en omvat verregaande extralegale normen die uitsluitend gericht zijn op het verbeteren van het welzijn van de dieren. Naast de primaire sector maken ook de slachthuizen onderdeel deel uit van dit initiatief. De transportsector komt reeds uitgebreid aan bod in de BePork-standaard en wordt daarom in deze module niet afzonderlijk behandeld. 

Deze ketenbenadering van dierenwelzijn blijkt internationale niet gebruikelijk te zijn, aangezien veel andere dierenwelzijnssystemen in binnen- en buitenland hoofdzakelijk beperkt zijn tot het stadium van de primaire sector.

Belpork onderzocht voorafgaand aan dit initiatief de criteria op landbouwniveau van andere internationale kwaliteitsregelingen en kwam tot de conclusie dat de nieuwe Belgische dierenwelzijnsmodule in geen enkel opzicht onderdoet voor andere systemen. Dankzij het volledige, traceringssysteem van BePork kunnen klanten in principe op het verkooppuntniveau te weten komen aan welke dierenwelzijnscriteria het product voldoet en zo een bewuste aankoopbeslissing maken.

De Belgische module is geen star systeem. Zo zijn - naar analogie met de systemen in andere landen - naast het instapniveau ook hogere houderijniveaus mogelijk. De module biedt voldoende mogelijkheden voor retailers om zich te onderscheiden door middel van eigen accenten.

Dierenwelzijn in België is een bevoegdheid van de drie gewesten Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het initiatief van BePork staat open voor heel België. Dit is een goed en belangrijk signaal. Onder leiding van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits wil de politiek bovendien de weg vrijmaken om in de toekomst ook alle andere landbouwhuisdiersoorten bij dit type vrijwillige systeem te betrekken. Dat zal tijd vergen, maar het belangrijkste is dat het kader er is", zegt Liesbet Pluym, coördinator van Belpork.

De module dierenwelzijn, waarvan de veehouders ook betere tegemoetkomingen verwachten, is bijna volledig operationeel. Er moeten nog wel wat bureaucratische hordes genomen worden voordat het nieuwe transparante Belgische dierenwelzijnslabel officieel gelanceerd kan worden, maar 'het licht aan het einde van de tunnel is al te zien', verzekert de coördinator.

Biggen